ประชาสัมพันธ์

สน.พหลโยธิน

ประวัติความเป็นมาของ สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน

สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน ได้เปิดทำการเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2520 เป็นต้นมา โดยมีสายบังคับตามลำดับชั้นขึ้นตรงต่อ กองกำกับการตำรวจนครบาล 4 กองบังคับการตำรวจนครบาลพระนครเหนือ กองบัญชาการตำรวจนครบาล แต่ปัจจุบันได้ปรับโครงสร้างใหม่ เพื่อตัดขั้นตอนการปฏิบัติให้สั้นลง โดยยกฐานะ สถานีตำรวจนครบาลขึ้นเป็น กองกำกับการ และมีการปรับโครงสร้างจากกองบังคับการตำรวจนครบาลเหนือ เป็นกองบังคับการตำรวจนครบาล 1-9 แทน โดยสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน มีสายบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อกองการตำรวจนครบาล 2 ตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน 2540

        อดีต สถานที่ทำการ สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน เช่าตึกแถว 2 คูหา 3 ชั้น เลขที่ 2101/63-64 ซึ่งตั้งอยู่หลังโรงภาพยนตร์อมรพันธ์รามา สามแยกเกษตร ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เป็นที่ทำการชั่วคราว มีบริเวณที่ทำการ กว่าง 7 เมตร ลึกประมาณ 8 เมตร โดยเช่าที่ทำการจาก นายกำแพง เพลินธรรม ในอัตราเช่าเดือนละ 7,000 บาท โดยใช้งบประมาณค่าเช่าจากกองบัญชาการตำรวจนครบาล

        ปัจจุบัน  เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2532 ได้ย้ายที่ทำการใหม่ โดยเช่าที่จากการรถไฟแห่งประเทศไทย ตั้งอยู่บริเวณแยกรัชโยธิน เนื้อที่ประมาณ 4 ไร่เศษ ด้านหน้าของสถานีตำรวจติดกับถนนรัชดาภิเษก และด้านข้างติดกับถนนพหลโยธิน ซึ่งสะดวก และง่ายต่อการติดต่อราชการ

 

Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib

Copyright © All rights reserved | Powered by KPK Computer

>> สอบถามข้อมูล/รับเรื่องร้องเรียน <<