03 อำนาจหน้าที่

คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ [คลิกดูข้อมูล]

ที่ 538/2555 เรื่องการปฏิบัติและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานสอบสวนและผู้ปฏิบัติงานสอบสวน

อำนาจหน้าที่ สน.พหลโยธิน [คลิกดูข้อมูล]
พื้นที่รับผิดชอบ สน.พหลโยธิน [คลิกดูข้อมูล]
กฏหมายอื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ [คลิกดูข้อมูล]
พระราชบัญญัติจราจรทางบก 2522 [คลิกดูข้อมูล]
ประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา [คลิกดูข้อมูล]
คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ [คลิกดูข้อมูล]

ที่ 537/2555 เรื่องการกำหนดอำนาจหน้าที่ตำแหน่งในสถานีตำรวจ

Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib

Copyright © All rights reserved | Powered by KPK Computer

>> สอบถามข้อมูล/รับเรื่องร้องเรียน <<