23 สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิ.ย.65 [คลิกดูข้อมูล]
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พ.ค.65 [คลิกดูข้อมูล]
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เม.ย.65 [คลิกดูข้อมูล]
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มี.ค.65 [คลิกดูข้อมูล]
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.พ.65 [คลิกดูข้อมูล]
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ม.ค.65 [คลิกดูข้อมูล]
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธ.ค.64 [คลิกดูข้อมูล]
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พ.ย.64 [คลิกดูข้อมูล]
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ต.ค.64 [คลิกดูข้อมูล]

Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib

Copyright © All rights reserved | Powered by KPK Computer

>> สอบถามข้อมูล/รับเรื่องร้องเรียน <<