27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนากำลังพล

กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตํารวจ พ.ศ.2562(ฉบับที่ 2) [คลิกดูข้อมูล]

กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตํารวจ พ.ศ.2562(ฉบับที่ 2)

กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตํารวจ พ.ศ.2561 [คลิกดูข้อมูล]

กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตํารวจ พ.ศ.2561

ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2563 [คลิกดูข้อมูล]

ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2563

ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปช่วยราชการนอกสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2545 [คลิกดูข้อมูล]

ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปช่วยราชการนอกสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2545

ขั้นตอนการจัดทำผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการตำรวจ [คลิกดูข้อมูล]

ขั้นตอนการจัดทำผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการตำรวจ

แนวทางและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ [คลิกดูข้อมูล]

แนวทางและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

หลักเกณฑ์คัดเลือกข้าราชการตำรวจดีเด่น [คลิกดูข้อมูล]

หลักเกณฑ์คัดเลือกข้าราชการตำรวจดีเด่น

หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ [คลิกดูข้อมูล]

หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib

Copyright © All rights reserved | Powered by KPK Computer

>> สอบถามข้อมูล/รับเรื่องร้องเรียน <<