การประชุม คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.) สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน ครั้งที่ 5/2565

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.) สน.พหลโยธิน เพื่อติดตามพร้อมขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน ให้เกิดผลตามนโยบายโดยภาคประชาชนมีส่วนร่วม โดยมีคุณธรากร อำนาจสุวรรณ ประธาน กต.ตร.สน.พหลโยธิน,คุณมงคล วิธานนิติธรรม รองประธาน กต.ตร.ฯ,พ.ต.อ.ชิศณุพงศ์  สุริยานนท์ (ผกก.สน.พหลโยธิน)รองประธาน กต.ตร.ฯ,นายธนินท์รัฐ พิทักษาไพศาล ที่ปรึกษา กต.ตร.ฯ,นายประวิงศักดิ์  หนูทวี ที่ปรึกษา กต.ตร.ฯ,ผศ.ราเชนทร์  เหมือนชอบ กต.ตร.ฯ,ดร.ประวัติ  สุทธิประภา กต.ตร.ฯ,นางเบญจาภรณ์ วงศ์ภัทรกุล กต.ตร.ฯ,นางวัลลยา  แก้วรุ่งเรือง กต.ตร.ฯ,นายทัศชัย  ปฎิธนาวรรณ กต.ตร.ฯ,นายกิตติศักดิ์  คุณานันทกุล กต.ตร.ฯ,นายกุศล  บุญยะฤทธิ์ กต.ตร.ฯ,นางภาวิณีย์  จูสิริวัฒน์ กต.ตร.ฯ,นายสิทธิศักดิ์ อโศกธรรมรังสี กต.ตร.ฯ,พ.ต.ท.ชัยนาม นักไร่ รอง ผกก.ป.สน.พหลโยธิน,พ.ต.ท.นพดล  ดรศรีจันทร์ รอง ผกก.(สอบสวน)สน.พหลโยธิน,พ.ต.ท.ธเนศ  ศรีจำปา รอง ผกก.สส.สน.พหลโยธิน,พ.ต.ท.สมพร  อุปพงศ์ รอง ผกก.จร.สน.พหลโยธิน,พ.ต.ต.วุฒิชัย ปานสมบัติ (สว.อก.สน.พหลโยธิน), ร.ต.ต.อนุชิต เสนามารถ กต.ตร.ฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อดูแลทุกข์สุขของพี่น้องประชาชน ตามหน้าที่ของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ โดยมีการหารือข้อมูลข่าวสารและเสนอปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ พร้อมนี้ทางคณะ กต.ตร.สน.พหลโยธิน ได้มอบตู้เซฟเพื่อเก็บเงินของกลางจำนวน 1 ตู้และไม้ง่ามสแตนเลสเพื่อสนับสนุนในการปฏิบัติหน้าที่แก่ สน.พหลโยธิน  รวมทั้งมีพิธีมอบเกียรติบัตรเจ้าหน้าที่ตำรวจดีเด่นในแต่ล่ะสายงาน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ และในวันดังกล่าวทาง คณะ (กต.ตร.)สน.พลโยธิน ได้สนับสนุนอาหารกลางวันแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.พหลโยธิน

Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib

Copyright © All rights reserved | Powered by KPK Computer

>> สอบถามข้อมูล/รับเรื่องร้องเรียน <<