การอำนวยความยุติธรรมและงานบริการที่เกี่ยวข้องไว้ที่ศูนย์บริการประชาชน ณ จุดเดียว

- จัดให้มีป้ายประชาสัมพันธ์ผู้มีหน้าที่เวร แต่ละสายงาน
- จัดให้มีป้ายแจ้งช่องทางการร้องเรียน ทั้งหมายเลขโทรศัพท์ และ QR CODE กลุ่ม Line
- จัดให้มีป้ายประกาศ (พันธะสัญญา)
- จัดให้มีช่องรายการ Police TV ให้ประชาชนรับชม
- จัดให้มี กล้อง CCTV ที่ หัวหน้างานทุกฝ่ายสามารถติดตามการปฏิบัติงานและดูแลความปลอดภัยของสถานี ผ่านโทรศัพท์มือถือได้

Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib

Copyright © All rights reserved | Powered by KPK Computer

>> สอบถามข้อมูล/รับเรื่องร้องเรียน <<