สน.พหลโยธิน ร่วมบูรณาการแก้ไขปัญหายาเสพติด และแก้ไขปัญหาต่างๆภายในชุมชนนครหลวง ตามโครงการ "ชุมชนเข้มแข็งร่วมบูรณาการแก้ไขปัญหายาเสพติด และแก้ไขปัญหาต่างๆภายในชุมชนนครหลวง ตามโครงการ "ชุมชนเข้มแข็ง"

วันนี้( 3 มีนาคม 2565) เวลา 10:00 น.

เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตจตุจักร

เจ้าหน้าที่สาธารณะสุข 51 จตุจักร

เจ้าหน้าที่ กอ.รมน.กทม

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ตชส.สน.พหลโยธิน

-ร่วมบูรณาการแก้ไขปัญหายาเสพติด และแก้ไขปัญหาต่างๆภายในชุมชนนครหลวง ตามโครงการ "ชุมชนเข้มแข็ง"

Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib

Copyright © All rights reserved | Powered by KPK Computer

>> สอบถามข้อมูล/รับเรื่องร้องเรียน <<