คืนผิวการจราจรบนสะพานข้ามแยกรัชดา-ลาดพร้าว ทั้งสองฝั่ง สามารถใช้ช่องทางการจราจรได้ตามปกติ

เช้านี้!! (7/04/65)
คืนผิวจราจร บนสะพานข้ามแยกรัชดา - ลาดพร้าว ฝั่งขาออก มุ่งหน้ารัชโยธิน
ผู้ใช้เส้นทาง สามารถสัญจรได้ 2 ช่องทาง
บนสะพานข้ามแยกรัชดา - ลาดพร้าว กลับมาใช้งานได้ 2 ช่องทางตามเดิมทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก

Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib

Copyright © All rights reserved | Powered by KPK Computer

>> สอบถามข้อมูล/รับเรื่องร้องเรียน <<