สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน ยกระดับการให้บริการประชาชน

‼️สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน ยกระดับการให้บริการประชาชน‼️
สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน ได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องส่งสัญญาณ WiFI และตู้น้ำดื่มไว้สำหรับบริการประชาชนที่มาติดต่อราชการบนสถานี ฟรี เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตำรวจ ในโอกาสนี้ สน.พหลโยธิน ขอขอบคุณคณะ กต.ตร.สน.พหลโยธิน ที่ได้ให้การสนับสนุนตู้แช่และน้ำดื่มใว้บริการประชาชน

Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib

Copyright © All rights reserved | Powered by KPK Computer

>> สอบถามข้อมูล/รับเรื่องร้องเรียน <<