พล.ต.ต.อรรถพล อนุสิทธิ์ ผบก.น.2 เดินทางมาตรวจเยี่ยม สน.พหลโยธิน และไ้ด้ให้เกียรติร่วมรับประทานอาหารกลางวันพร้อมกับพ.ต.อ.ชิศณุพงศ์ สุริยานนท์ผกก.สน.พหลโยธินและข้าราชการตำรวจ สน.พหลโยธิน ณ โรงอาหารอิ่มอุ่นรัก เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา

ด้วย สน.พหลโยธิน ได้มีโครงการอาหารกลาววัน เพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการตำรวจ สน.พหลโยธิน นั้น
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 พล.ต.ต.อรรถพล อนุสิทธิ์ ผบก.น.2 เดินทางมาตรวจเยี่ยม สน.พหลโยธิน และไ้ด้ให้เกียรติร่วมรับประทานอาหารกลางวันพร้อมกับพ.ต.อ.ชิศณุพงศ์ สุริยานนท์ผกก.สน.พหลโยธินและข้าราชการตำรวจ สน.พหลโยธิน ณ โรงอาหารอิ่มอุ่นรัก เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาในการปฎิบัติหน้าที่ต่อไป

โดย พ.ต.อ.ชิศณุพงศ์ สุริยานนท์ ผกก.สน.พหลโยธิน ได้ทำโครงการอาหารกลางวันขึ้นมา เพื่อเป็นการช่วยเหลือ แบ่งเบาภาระค่าครองชีพให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา และเพื่อให้เป็นการสนทนาการในด้านต่างๆ สอบถาม ปรึกษา แลกเปลี่ยนระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาในช่วงเวลาพักเที่ยง รวมถึงเป็นการการสร้างความสามัคคี ความเป็นหนึ่งเดียวกันของข้าราชการตำรวจ สน.พหลโยธิน และไม่ใช่เฉพาะข้าราชการตำรวจเท่านั้นที่สามารถใช้บริการ ประชาชน หรือข้าราชการหน่วยงานต่างๆ ที่มาติดต่องานที่ สน.พหลโยธิน ก็สามารถร่วมใช้บริการได้เช่นเดียวกัน

Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib

Copyright © All rights reserved | Powered by KPK Computer

>> สอบถามข้อมูล/รับเรื่องร้องเรียน <<