“กฎหมาย ต้องรู้” ความผิดเกี่ยวกับการลงคะแนนเลือกตั้ง การนับคะแนนเลือกตั้ง และการประกาศผลการเลือกตั้ง

การกระทำความผิดที่เกิดขึ้นใน วันเลือกตั้ง "ความผิดเกี่ยวกับการลงคะแนนเลือกตั้ง การนับคะแนนเลือกตั้ง และการประกาศผลการเลือกตั้ง"
1. นำบัตรเลือกตั้งออกไปจากที่เลือกตั้ง
โทษ
มาตรา 164 วรรคหนึ่ง จำคุกตั้งแต่ 1-5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000-100,000 บาท
หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด 10 ปี
2. ใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งที่ตนได้ลงคะแนนเลือกตั้งแล้ว
โทษ
มาตรา 165 จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
3. นำบัตรที่ลงคะแนนแล้วแสดงต่อผู้อื่นเพื่อให้ทราบว่าตนได้เลือกหรือไม่เลือกผู้ใด
โทษ
มาตรา 165 จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
4. กระทำการใดหรือขัดขวางหรือหน่วงเหนี่ยว เพื่อมีให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถใช้สิทธิได้
โทษ
มาตรา 164 วรรคหนึ่ง จำคุกตั้งแต่ 1-5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000-100,000 บาท
หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด 10 ปี
แจ้งเหตุ / ร้องเรียน สน.พหลโยธิน
02-512-2450
02-512-2447-9
064-2638-024
เหตุด่วนเหตุร้าย
โทร. 191, 1599

Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib

Copyright © All rights reserved | Powered by KPK Computer

>> สอบถามข้อมูล/รับเรื่องร้องเรียน <<