พ.ต.อ.ชิศณุพงศ์ สุริยานนท์ ผกก.สน.พหลโยธิน และ คุณอัญญ์นิตา สุริยานนท์ ภรรยา ได้จัดหาน้ำพริกกะปิ ปลาทูทอด แม่สุนี ร้านน้ำพริกกะปิ ปลาทูทอด แม่สุนี มาสนับสนุน เสริมอาหารกลางวัน แก่ข้าราชการตำรวจ สน.พหลโยธิน ณ โรงอาหารอิ่มอุ่นรัก เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาในการปฎิบัติหน้าที่

      ด้วย สน.พหลโยธิน ได้มีโครงการอาหารกลางวัน เพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการตำรวจ สน.พหลโยธิน นั้น
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 พ.ต.อ.ชิศณุพงศ์ สุริยานนท์ผกก.สน.พหลโยธินและ คุณอัญญ์นิตา สุริยานนท์ ภรรยา ได้จัดหาน้ำพริกกะปิ ปลาทูทอด แม่สุนี
ร้านน้ำพริกกะปิ ปลาทูทอด แม่สุนี มาสนับสนุน เสริมอาหารกลางวัน แก่ข้าราชการตำรวจ สน.พหลโยธิน ณ โรงอาหารอิ่มอุ่นรัก เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาในการปฎิบัติหน้าที่ต่อไป

    โดย พ.ต.อ.ชิศณุพงศ์ สุริยานนท์ ผกก.สน.พหลโยธิน ได้ทำโครงการอาหารกลางวันขึ้นมา เพื่อเป็นการช่วยเหลือ แบ่งเบาภาระค่าครองชีพให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา และเพื่อให้เป็นการสนทนาการในด้านต่างๆ สอบถาม ปรึกษา แลกเปลี่ยนระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาในช่วงเวลาพักเที่ยง รวมถึงเป็นการการสร้างความสามัคคี ความเป็นหนึ่งเดียวกันของข้าราชการตำรวจ สน.พหลโยธิน
สน.พหลโยธิน จึงขอขอบคุณ ไว้ ณ โอกาสนี้

Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib

Copyright © All rights reserved | Powered by KPK Computer

>> สอบถามข้อมูล/รับเรื่องร้องเรียน <<