การประชุม คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.) สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน ครั้งที่ 2/2567

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น. มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.) สน.พหลโยธิน เพื่อติดตามพร้อมขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน ให้เกิดผลตามนโยบายโดยภาคประชาชนมีส่วนร่วม โดยมี คุณประวิงศักดิ์ หนูทวี ประธาน กต.ตร.สน.พหลโยธิน,พ.ต.อ.มารุต สุดหนองบัว (ผกก.สน.พหลโยธิน) รองประธาน กต.ตร.ฯ,คุณธรากร อำนาจสุวรรณ ที่ปรึกษา กต.ตร.สน.พหลโยธิน , คุณณัฐวัฒน์ อิ่มสำราญรัชต์ กต.ตร.ฯ, นางสาวแพรวพิรยา สินสุริยภรณ์ กต.ตร.ฯ, , คุณวิเชียร แนบกระนาวิน กต.ตร.ฯ , พ.ต.ท.กชกร ไทรศาศวัต รอง ผกก.ป.สน.พหลโยธิน, พ.ต.ท.นพดล ดรศรีจันทร์ รอง ผกก.(สอบสวน)สน.พหลโยธิน, พ.ต.ท.ไชยวิชญ์ สุทำเลาหวิจิตร รอง ผกก.สส.สน.พหลโยธิน, พ.ต.ท.สมพร อุปพงศ์ รอง ผกก.จร.สน.พหลโยธิน, พ.ต.ท.วุฒิชัย ปานสมบัติ (สว.อก.สน.พหลโยธิน), จ.ส.ต.ปิยะวัฒน์ มงคลศิริ กต.ตร.ฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อดูแลทุกข์สุขของพี่น้องประชาชน ตามหน้าที่ของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ โดยมีการหารือข้อมูลข่าวสารและเสนอปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ พร้อมนี้ทางคณะ กต.ตร.สน.พหลโยธิน มีพิธีมอบเกียรติบัตรเจ้าหน้าที่ตำรวจดีเด่นในแต่ล่ะสายงาน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib

Copyright © All rights reserved | Powered by KPK Computer

>> สอบถามข้อมูล/รับเรื่องร้องเรียน <<