ขอเชิญประชาชนที่มาติดต่อราชการ ร่วมทำการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 2024 (Integrity and Transparency Assessment: ITA)

สน.พหลโยธิน ขอเชิญประชาชนที่มาติดต่อราชการ ร่วมทำการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 2024 (Integrity and Transparency Assessment: ITA)

คลิกลิงค์ : https://itap.nacc.go.th/s/F6529590

Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib

Copyright © All rights reserved | Powered by KPK Computer

>> สอบถามข้อมูล/รับเรื่องร้องเรียน <<