พ.ต.อ.มารุต สุดหนองบัว ผกก.สน.พหลโยธิน ได้ประชุมทำความเข้าใจ ชี้แจงที่มาของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งของหน่วยงานภาครัฐ ของสำนักงาน ป.ป.ช.

พ.ต.อ.มารุต  สุดหนองบัว  ผกก.สน.พหลโยธิน ได้ประชุมทำความเข้าใจ ชี้แจงที่มาของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งของหน่วยงานภาครัฐ ของสำนักงาน ป.ป.ช.กำหนดกรอบแนวทางและกิจกรรมการดำเนินการตามปฏิทิน 2567 ที่สำนักงาน ป.ป.ช.ได้กำหนดไว้ และการพัฒนาเว็บไซต์ตลอดจนถึงการยกระดับพัฒนา สน.พหลโยธิน

 
 

Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib

Copyright © All rights reserved | Powered by KPK Computer

>> สอบถามข้อมูล/รับเรื่องร้องเรียน <<