สน.พหลโยธิน ขอขอบคุณ คุณปนัดดา วรกานต์ทิวัตถ์ เจ้าของโรงน้ำแข็ง สว. ซอยรัชดาฯ 36 ที่สนับสนุนน้ำดื่ม สว. จำนวน 50 แพ็ค ไว้สำหรับบริการประชาชนฟรี จึงขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้

สน.พหลโยธิน ขอขอบคุณ คุณปนัดดา วรกานต์ทิวัตถ์ เจ้าของโรงน้ำแข็ง สว. ซอยรัชดาฯ 36 ที่สนับสนุนน้ำดื่ม สว. จำนวน 50 แพ็ค ไว้สำหรับบริการประชาชนฟรี จึงขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้

Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib

Copyright © All rights reserved | Powered by KPK Computer

>> สอบถามข้อมูล/รับเรื่องร้องเรียน <<