ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนโดยมีนางรุ่งทิวา สังขทัต ณ อยุธยา ประธานชุมชนนครหลวง

เมื่อวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2567 พ.ต.ต.สุทธิพงศ์ ทะคะทิน สวป.(ชส.) สน.พหลโยธิน ร.ต.อ.สม เชาว์ชุมพล รอง สวป.สน.พหลโยธิน ร.ต.อ.หญิง สายพิน พลสามารถ รอง สวป.(ชส.) สน.พหลโยธิน และ ผศ.ช.ชยินทร์ เพ็ชรไพศิษฎ์ เจ้าหน้าที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ประจำ สน.พหลโยธิน
พร้อมด้วยชุด ตชส.สน.พหลโยธินลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนโดยมีนางรุ่งทิวา สังขทัต ณ อยุธยา ประธานชุมชนนครหลวง และคณะกรรมการชุมชนรอรับการตรวจเยี่ยมชุมชน พร้อมแนะนำการป้องกันอาชญากรรม ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
1.ประชาสัมพันธ์รณรงค์ห้ามเล่นพนันในทุกช่องทาง
2.ขอความร่วมมือภาคประชาชนในการค้นหา ผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ผู้มีอาการทางจิตและผู้ป่วยจิตเวช เพื่อนำเข้าสู่การบำบัดรักษาตามประมวลกฎหมายยาเสพติดและพระราชบัญญัติสุขภาพ
3.รับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
4.ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเบาะแส ยาเสพติด
5.เตือนภัย/ให้ความรู้การฉ้อโกงออนไลน์ 18 กลโกง
6.เตือนภัยการป้องกันเหตุลักทรัพย์รถจักรยานยนต์ รถยนต์
7.ดำเนินโครงการ Stop Walk & talk
ณ ชุมชนนครหลวง แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
????แจ้งเหตุ / ร้องเรียน
ในกรณีจะแจ้งเบาะแส หรือขอความช่วยเหลือให้ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 191 , 02-512-2447-9 และ 085-649-9039 ,02-512-2450 ขอบคุณครับ

Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib

Copyright © All rights reserved | Powered by KPK Computer

>> สอบถามข้อมูล/รับเรื่องร้องเรียน <<