เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.พหลโยธิน พร้อม เจ้าหน้าที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ประจำ สน.พหลโยธิน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนพหลโยธิน 24

วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567 พ.ต.ท.ครรชิต คงสุวรรณ สวป.สน.พหลโยธิน ร.ต.อ.หญิง สายพิน พลสามารถ รอง สวป.(ชส.) สน.พหลโยธิน ร.ต.ท.นาดี เพชรดีทน รอง สว.(ป.) สน.พหลโยธิน ร.ต.ต.สุวรรณ คูณทวีเกียรติ รอง สว.(ป.) สน.พหลโยธิน เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ สน.พหลโยธิน ชุด ตชส.สน.พหลโยธิน และ เจ้าหน้าที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ประจำ สน.พหลโยธิน
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนโดยมีนายคำนึง สวามิภักดิ์ ประธานชุมชนพหลโยธิน 24 และคณะกรรมการชุมชนรอรับการตรวจเยี่ยมชุมชน พร้อมแนะนำการป้องกันอาชญากรรม
ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
1.ประชาสัมพันธ์รณรงค์ห้ามเล่นพนันในทุกช่องทาง
2.ขอความร่วมมือภาคประชาชนในการค้นหา ผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ผู้มีอาการทางจิตและผู้ป่วยจิตเวช เพื่อนำเข้าสู่การบำบัดรักษาตามประมวลกฎหมายยาเสพติดและพระราชบัญญัติสุขภาพ
3.รับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
4.ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเบาะแส ยาเสพติด
5.เตือนภัย/ให้ความรู้การฉ้อโกงออนไลน์ 18 กลโกง
6.เตือนภัยการป้องกันเหตุลักทรัพย์รถจักรยานยนต์ รถยนต์
7.ดำเนินโครงการ Stop Walk & talk
8.สาธิตฝึกยุทธวิธีการใช้ไม้ง่ามควบคุมบุคคลคุ้มคลั่งวิกลจริตและให้ความรู้ตามโครงการ RTP Cyber Village
ณ ชุมชนพหลโยธิน 24 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
????แจ้งเหตุ / ร้องเรียน
▪️ในกรณีจะแจ้งเบาะแส หรือขอความช่วยเหลือให้ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 191 , 02-512-2447-9 และ 085-649-9039 ,02-512-2450 ขอบคุณครับ

Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib

Copyright © All rights reserved | Powered by KPK Computer

>> สอบถามข้อมูล/รับเรื่องร้องเรียน <<