ขับขี่รถจักรยานยนต์ "ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน" เข้าพื้นที่ สน.พหลโยธิน สายตรวจเรียกตรวจค้นทุกราย

ขับขี่รถจักรยานยนต์ "ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน" เข้าพื้นที่ สน.พหลโยธิน สายตรวจเรียกตรวจค้นทุกราย (เหตุที่ตรวจค้น เพราะมีเหตุอันควรต้องสงสัยว่าบุคคลนั้นมีสิ่งของในความครอบครองเพื่อจะใช้ในการกระทำความผิด หรือซึ่งได้มาโดยการกระทำความผิด หรือซึ่งมีไว้เป็นความผิด เช่น รถจักรยานยนต์อาจถูกก่อเหตุลักขโมยมา เป็นต้น )
????แจ้งเหตุ / ร้องเรียน
ในกรณีจะแจ้งเบาะแส หรือขอความช่วยเหลือให้ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 191 , 02-512-2447-9 และ 085-649-9039 ,02-512-2450 ขอบคุณครับ

Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib

Copyright © All rights reserved | Powered by KPK Computer

>> สอบถามข้อมูล/รับเรื่องร้องเรียน <<