เจตนารมณ์ต้านทุจริต ของผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน

สถานีตำรวจตำรวจนครบาลพหลโยธิน

เมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน

พันตำรวจเอก ชิศณุพงศ์  สุริยานนท์ ตำแหน่ง ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน พร้อมข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน ได้ร่วมประชุมการปรับปรุงพัฒนา

ส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ให้มีผลคะแนน ไม่ต่ำกว่า ๘๕ คะแนน และแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดง

เจตนารมณ์ต้านทุจริต ของผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน และข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib

Copyright © All rights reserved | Powered by KPK Computer

>> สอบถามข้อมูล/รับเรื่องร้องเรียน <<