กิจกรรมเสริมสร้างความรู้วินัยจราจรแก่คณะครู-นักเรียน โรงเรียนเสนานิคม

เนื่องจากปัจจุบันปัญหาการจารจรด้านการใช้รถใช้ถนน นับวันยิ่งสะสมมากขึ้น จากการเพิ่มของจำนวนประชากร และจำนวนยานพาหนะบนท้องถนน ประกอบกับการขาดความรู้ความเข้าใจ และขาดระเบียบวินัยในการปฏิบัติตามกฎจราจรของผู้ขับขี่ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาและเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจราจรได้ทุกเวลา ดังนั้นสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน มีความตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญในการที่จะรณรงค์และให้ความรู้เรื่องวินัยจราจรอย่างต่อเนื่องและจริงจัง เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุให้ได้มากที่สุด

  เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 65 เวลา 08.00 น. พ.ต.ท.เกริก  แก้วแสนตอ  สว.จร.สน.พหลโยธิน และเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร เข้าไปอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรเบื้องต้น การใช้ทางม้าลาย ความสำคัญของการสวมหมวกนิรภัย ให้กับนักเรียนโรงเรียนเสนานิคม

Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib

Copyright © All rights reserved | Powered by KPK Computer

>> สอบถามข้อมูล/รับเรื่องร้องเรียน <<