สน.พหลโยธิน ร่วมกับสำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานครและกรมควบคุมโรค ร่วมประชุมเข้มพร้อมลงพื้นที่หาแนวทางป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนถนนรัชดาภิเษกขา-เข้า บริเวณทางโค้งตรงข้ามศาลอาญารัชดาฯ

เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 65 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุม สน.พหลโยธิน พ.ต.ท.สมพร อุปพงศ์ รอง ผกก.จร.สน.พหลโยธิน เป็นประธานในการประชุมหาแนวทางป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนถนนรัชดาภิเษกขา-เข้า บริเวณทางโค้งตรงข้ามศาลอาญารัชดาฯ โดยมีนายธนันชัย เมฆประเสริฐวนิช ผอ.กองนโยบายและแผนงาน สำนักการจราจรและขนส่ง ,แพทย์หญิงศิริรัตน์ สุวรรณฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค ,นางสาวภัทร์กร สินสุข ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตจตุจักร, หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมจราจร สจส., พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม พร้อมลงพื้นที่ตรวจสอบ วิเคราะห์หาแนวทางป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เนื่องด้วยบริเวณดังกล่าวมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้ง โดยครั้งล่าสุดมีผู้เสียชีวิตถึง 5 ศพ โดยมีข้อสรุปแนวทางการแก้ไขออกเป็น 3 ระยะ คือ 1.ระยะเร่งด่วน(งานด้านวิศวกรรมจราจร) -ติดตั้งราวกันอันตราย(Roller Barrier)ฝั่งถนนรัชดาฯขาเข้าเพื่อลดความรุนแรงของอุบัติเหตุ -เพิ่มอุปกรณ์เตือนทางโค้งอันตราย/ขณะฝนตก 2.ระยะกลาง(งานด้านวิศวกรรมจราจรและงานบังคับใช้กฎหมาย) -เพิ่มมาตรการลดความเร็ว -บูรณาการเทคโนโลยีสนับสนุน -เข้มงวดการบังคับใช้กฎหมาย 3.ระยะยาว(งานด้านวิศวกรรมงานทาง) -ปรับแก้แนวทางโค้ง จากปัญหาโค้งหลังหัก(Broken Back Curve)ให้เป็นโค้งเดี่ยวหรือโค้งวงกลม(Circular Curve) -การยกโค้ง(Super-Elevation)
สน.พหลโยธินได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้ใช้รถ ใช้ถนนในบริเวณดังกล่าว จึงขอให้ท่านขับขี่ด้วยความระมัดระวัง และอย่าใช้ความเร็วเกินกฎหมายกำหนด
‼️หากท่านต้องการความช่วยเหลือ สามารถแจ้งได้ที่

Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib

Copyright © All rights reserved | Powered by KPK Computer

>> สอบถามข้อมูล/รับเรื่องร้องเรียน <<